Quay lại
Tiếp theo

Giải đáp việc cấp bằng tốt nghiệp năm 2019

Tờ “Thương hiệu 24h” và trường Đại học Đông Đô nhận được thông tin của bạn Nguyễn Thị T. (22 tuổi, sinh viên của trường) và nhiều sinh viên khác phản ánh về việc đã hoàn thành chương trình học Đại học theo quy định nhưng đến nay vẫn chưa được cấp bằng tốt nghiệp. Điều này đã gây ảnh hưởng tới việc tìm việc làm cho T. và nhiều bạn sinh viên khác. Để làm rõ vấn đề này, “Thương hiệu 24h” đã có buổi phỏng vấn ông Lê Ngọc Tòng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô.

1. Xin kính chào PGS.TS. Lê Ngọc Tòng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô. Xin ông cho biết tình hình sinh viên đang chờ cấp bằng tốt nghiệp hiện nay của nhà trường?

Kết thúc năm học 2018 – 2019, trường Đại học Đông Đô đã xét tốt nghiệp cho các sinh viên khóa 19 (đối với các ngành đào tạo hệ 5 năm) và khóa 20 (đối với các ngành đào tạo hệ 4 năm).

Tuy nhiên, hiện nay nhà trường chưa có người có đủ thẩm quyền ký bằng theo quy định của Nhà nước, vì vậy việc cấp bằng tốt nghiệp cho các em đang bị chậm trễ.

Đây là lỗi từ phía cơ sở đào tạo, chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc để các em không bị thiệt thòi hơn nữa.

2. Năm học 2018-2019 đã khép lại. Vậy lý do nào mà nhà trường chưa cấp bằng cho sinh viên đã hoàn thành khóa học, thưa ông?

Theo quy định, Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô là người có thẩm quyền ký văn bằng tốt nghiệp. Tuy nhiên từ tháng 8/2019, TS. Dương Văn Hòa – Hiệu trưởng nhà trường không còn đủ điều kiện để thực hiện thẩm quyền này. Từ đó đến nay trường Đại học Đông Đô chưa có Hiệu trưởng thay thế, vì vậy việc cấp bằng bị chậm trễ.

3. Việc nhà trường chưa có Hiệu trưởng có ảnh hưởng gì tới sinh viên, học viên hiện đang học tập tại trường không, thưa ông?

Hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Sinh viên hệ chính quy, học viên hệ VHVL, hệ cao học vẫn học tập theo đúng quy định của Nhà nước và chương trình học của nhà trường.


Các hoạt động học tập của sinh viên, học viên Đại học Đông Đô
vẫn diễn ra theo đúng Quy định

4. Ông có thể nói rõ hơn về việc vì sao tới nay Trường Đại học Đông Đô vẫn chưa có Hiệu trưởng thay thế ông Dương Văn Hòa để có thể ký văn bằng cho sinh viên?

Theo quy định, dựa trên cơ sở nghị quyết của Hội đồng quản trị, đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Đông Đô về việc công nhận tư cách Hiệu trưởng, sau khi được UBND Thành phố Hà Nội công nhận, Hiệu trưởng Trường Đại Học Đông Đô là người có đủ thẩm quyền ký văn bằng.

Tuy nhiên, ngày 19/8/2018, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật số 34/2018/QH14). Theo khoản 2, Điều 17 của Luật này, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm hiệu trưởng trường đại học tư thục thuộc thẩm quyền của Hội đồng trường (thay thế cho Hội đồng quản trị); Chính phủ quy định chi tiết thủ tục thành lập, công nhận Hội đồng trường, việc công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiễm Chủ tịch Hội đồng trường tại khoản 6, Điều 17.

Luật này đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019, tuy nhiên đến nay Chính phủ vẫn chưa quy định cụ thể về thủ tục thành lập, công nhận Hội đồng trường; việc công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiễm Chủ tịch Hội đồng trường, đặc biệt là đối với trường Đại học tư thục.

Vì thế, việc kiện toàn tổ chức và đề nghị công nhận cán bộ quản lý là Hiệu trưởng của Trường Đại học Đông Đô gặp vướng mắc.

5. Chúng tôi đang hiểu có sự vướng mắc về mặt quy định của Nhà nước. Nhưng, về phía nhà trường đã có những biện pháp nào để chủ động, tích cực tháo gỡ vướng mắc?

Trên thực tế, Trường Đại học Đông Đô đã tích cực chủ động thực hiện nhiều biện pháp để tháo gỡ vướng mắc. Trường có nhiều văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền, cơ quan hữu quan để xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo, quyết định về việc kiện toàn tổ chức và đề nghị công nhận cán bộ quản lý là hiệu trưởng .

Nhà trường cũng đã nhận được một số phản hồi, hướng dẫn. Tuy nhiên các vướng mắc về cơ chế, quy định của Nhà nước vẫn chưa được giải quyết, nên không có cơ sở để thực hiện các thủ tục có hiệu lực pháp lý.

Tôi biết, hiện nay có một số trường Đại học tư thục có HĐQT, cán bộ quản lý hết thời hạn được công nhận hoặc có sự thay đổi như trường Đại học Đông Đô cũng đang gặp khó khăn, vướng trong việc kiện toàn tổ chức và kiện toàn chức danh Hiệu trưởng.

Báo Dân trí đề cập tới việc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam vừa có văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc thực hiện Luật số 34/2018/QH14 và công nhận Hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học.

6. Phương hướng giải quyết vấn đề cấp bằng cho sinh viên trong thời gian tới?

Về phương hướng sắp tới, trong khi chờ Chính phủ ban hành quy định hướng dẫn thủ tục để kiện toàn tổ chức và chức danh Hiệu trưởng, Trường Đại học Đông Đô đang xin cơ quan có thẩm quyền chấp thuận phương án Phó Hiệu trưởng phụ trách, điều hành được ký văn bằng, chứng chỉ.

Vấn đề này chúng tôi đã trình cơ quan có thẩm quyền. Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2020, thay thế Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiều quy định rõ ràng hơn về cơ chế cấp phó được ký văn bằng, chứng chỉ.

Nhà trường hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND Thành phố Hà Nội để giải quyết các khó khăn, vướng mắc hiện nay, nhất là việc ký văn bằng, chứng chỉ cho sinh viên, để các em sớm ổn định việc làm sau khi ra trường.

7. Trong thời gian chờ đợi cấp bằng tốt nghiệp, sinh viên có nhu cầu trao đổi, giải đáp thắc mắc có thể liên hệ với nhà trường bằng phương thức nào?

Về vấn đề giải đáp thắc mắc, chúng tôi đã ra Thông báo số 507/TB-ĐHĐĐ ngày 18/11/2019 hướng dẫn chi tiết nhằm đảm bảo quyền lợi cho sinh viên. Theo thông báo này, mọi thắc mắc của sinh viên sẽ được Ban pháp chế, đại diện nhà trường giải quyết vào 9h00 – 11h45 các ngày thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Liên hệ trực tiếp qua Lễ tân: 024 3771 9960. Hoặc ThS. Nguyễn Quốc Trưởng – Phó Hiệu trưởng.

Xin cảm ơn ông vì bài phỏng vấn!

--------------

Các văn bản trường Đại học Đông Đô đã gửi các cơ quan có thẩm quyền, cơ quan hữu quan để xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo, quyết định:

  • Văn bản số 43/ĐU-ĐĐ/2019 ngày 16/8/2019 về việc đề nghị công nhận cán bộ quản lý của trường (gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội);

  • Công văn số 436/CV – ĐHĐĐ ngày 16/9/2019 về việc kiện toàn công tác tổ chức và chức danh hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô (gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; kèm theo tờ trình và tài liệu kèm theo đề nghị công nhận chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô đối với ông Lê Ngọc Tòng);

  • Công văn số 438/CV – ĐHĐĐ ngày 18/9/2019 đề nghị tham vấn về thẩm quyền, trách nhiệm ký văn bằng, chứng chỉ tại Trường Đại học Đông Đô và một số vấn đề liên quan (gửi Vụ Pháp chế – Bộ Giáo dục và Đào tạo);

  • Tờ trình số 504/TTr – ĐHĐĐ ngày 15/11/2019 về việc đề nghị chấp thuận, công nhận cán bộ quản lý – Phó Hiệu trưởng phụ trách điều hành trường đối với PGS, TS. Lê Ngọc Tòng để ký các văn bằng, chứng chỉ (gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội; có giấy tờ kèm theo).