Quay lại
Tiếp theo

Danh sách Ban lãnh đạo nhà trường

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

1. TS. Đoàn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch phụ trách HĐT 

2. ThS. Lê Phương Nam - Phó Chủ tịch

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

1. PGS. TS Ngô Quang Sơn - Hiệu trưởng

2. TS. Nguyễn Thái Sơn - Phó Hiệu trưởng

3. ThS. Lê Phương Nam - Phó Hiệu trưởng

4. TS. Đoàn Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng

CÁCH PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

1.      Phòng Tài chính – Kế toán: Bà Nguyễn Thị Lam – Trưởng phòng

2.      Phòng Đào tạo & Quản lý sinh viên:  TS. Nguyễn Thái Sơn – Trưởng Phòng.

3.      Phòng Hành chính – Tổng hợp: Bà Ngô Thúy An – Phó Phụ trách phòng

4.      Viện Đào tạo sau Đại học: TS. Đoàn Anh Tuấn – Viện Trưởng

5.      Phòng Khảo thí – Thanh tra & Đảm bảo chất lượng: Ông Hoàng Văn Thảo – Phó phụ trách phòng

6.      Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: Ông Nguyễn Thế Sơn - Giám đốc

7.      Trung tâm Tuyển sinh và Hợp tác doanh nghiệp: ThS. Phạm Ngọc Tuấn - Giám đốc

8.      Tạp chí Khoa học, công nghệ và phát triển: TS. Đoàn Anh Tuấn - Tổng biên tập

9.      Viện Đổi mới sáng tạo: TS. Đoàn Kim Đồng – Viện trưởng

10.    Viện nghiên cứu, quản lý khoa học và công nghệ: PGS. TS Lê Ngọc Tòng - Viện trưởng

11.     Viện Đào tạo thường xuyên: ThS. Lê Phương Nam - Phó Viện trưởng

CÁC KHOA - NGÀNH

1.      Khoa Điều dưỡng: ThS. Nguyễn Thị Phương - Phó Trưởng khoa

2.      Khoa Kinh tế: ThS. Nguyễn Thị Vượng – Phó Trưởng khoa

3.      Khoa Luật kinh tế: TS. Đặng Thúy Quỳnh – Trưởng khoa

4.      Khoa Khoa học xã hội: PGS. TS Lê Ngọc Tòng – Trưởng khoa 

5.      Khoa Ngoại ngữ: ThS. Lê Thị Mai - Phó Phụ trách khoa

6.      Khoa Kỹ thuật & Công nghệ: TS. Vũ Xuân Xiển – Trưởng khoa

7.      Khoa Kiến trúc: GS. TS Phạm Đình Việt – Trưởng Khoa

8.      Khoa Xây dựng: TS. Trương Quốc Bình – Trưởng Khoa

9.      Khoa Kế toán: TS. Từ Thị Xuyến – Trưởng Khoa

10.    Khoa Tài chính ngân hàng: PGS. TS Nguyễn Đức Thảo – Trưởng Khoa

11.    Khoa Quản lý nhà nước: ThS. Nguyễn Văn Thuyên – Trưởng Khoa

12.    Khoa Thú Y: TS. Nguyễn Hùng Nguyệt – Trưởng Khoa

13.    Khoa Dược - Xét nghiệm: PGS. TS. Nguyễn Văn Rư - Trưởng khoa

14.    Khoa Y: PGS. TS. Nguyễn Thị Bạch Tuyết - Trưởng khoa