Quay lại
Tiếp theo

Công văn thông báo chuẩn bị văn nghệ cho khai giảng

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ
BCH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

          

Số:   03 /TB-BTV-ĐĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Về việc chuẩn bị văn nghệ phục vụ Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019

 

Kính gửi: 

 

-         BCH Chi Đoàn các khoa

-         Ban cán sự các lớp

    

                   Để chuẩn bị cho Lễ Khai giảng năm học mới 2018 – 2019 của trường Đại học Đông Đô diễn ra được long trọng và chu đáo, BTV Đoàn trường Đại học Đông Đô thông báo tới các Liên chi Đoàn, Chi Đoàn và Ban cán sự các lớp về việc đăng ký tiết mục văn nghệ như sau:

1.     Đối tượng:

Toàn thể sinh viên, giảng viên, cán bộ nhà trường. (Sinh viên đăng ký theo Chi Đoàn hoặc đăng ký riêng)

2.     Nội dung

- Chủ đề: Khuyến khích các chủ đề liên quan tới Nhà giáo, Đất nước…

- Thể loại: Thơ, ca, múa, nhạc, kịch (tiểu phẩm), dance…

- Số lượng tiết mục:Mỗi đơn vị đăng ký 2 tiết mục (tối đa 1 tiết mục đơn ca).

- Về âm nhạc: Các đội chủ động chuẩn bị phần nhạc nền của tiết mục tham gia

- Về trang phục: Phù hợp với tiết mục và chủ đề. Duyệt BTC trước ngày trình diễn.

3. Thời gian đăng ký và tổng duyệt

- Hạn đăng ký tiết mục: ngày 12 tháng 9 (Trong trường hợp trùng tiết mục BCH Đoàn trường sẽ thông báo để các đơn vị chủ động thay thế)

- Tổng duyệt chương trình (dự kiến):

+ Lần 1: ngày 22 tháng 9

+ Lần 2: ngày 29 tháng 9

4.     Địa điểm đăng ký và tổng duyệt

- Đăng ký tại: Phòng Đoàn Thanh niên, tầng 5, số 60B Nguyễn Huy Tưởng, HN

          Cô Mỹ -

- Tổng duyệt tại: Hội trường tầng 5, số 60B Nguyễn Huy Tưởng, HN

5. Thời gian tổ chức Lễ khai giảng: Ngày 6 tháng 10 năm 2018

 

Để Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 diễn ra thành công tốt đẹp, BTV Đoàn trường đề nghị BCH Liên Chi Đoàn, Chi Đoàn, Ban cán sự các lớp triển khai đúng tiến độ. Kính đề nghị Ban Chủ nhiệm khoa đôn đốc và hỗ trợ

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Các Liên Chi Đoàn, Chi Đoàn (để thực hiện);

- Ban cán sự các lớp (để thực hiện);

- Ban Chủ nhiệm khoa (để hỗ trợ);

- Đảng Ủy, Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Lưu VPĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

 

Tạ Trần Phương Nhung