Quay lại
Tiếp theo

Chùm ảnh Hội nghị phổ biến Pháp luật và ôn tập Lý luận Chính trị khóa 22

Sáng ngày 13/12/2017 tại hội trường tầng 5, số 1 Hoàng Đạo Thúy, trường Đại học Đông Đô đã tổ chức "Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an ninh trật tự cho sinh viên và ôn tập Lý luận Chính trị" cho sinh viên khóa 22.


Sinh viên khóa 22 có mặt chuẩn bị học tập trong hội nghị


Giảng viên phòng PA83 - Công An Thành phố Hà Nội nói chuyện về Pháp luật với sinh viên 

 
Các bạn sinh viên chăm chú ghi chép những kiến thức về Pháp luật do giảng viên truyền đạt


TS. Nguyễn Bích - Bí thư Đảng Ủy trường Đại học Đông Đô
ôn tập Lý luận Chính trị cho sinh viên sau hội nghị

 Các bạn sinh viên hào hứng, chăm chú lắng nghe trong suốt buổi hội nghị