Quay lại
Tiếp theo

Hội nghị học tập, triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 29/10/2021, Đảng uỷ Trường Đại học Đông Đô tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Tham dự Hội nghị có Báo cáo viên, PGS.TS. Nguyễn Viết Thông – Nguyên Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương; đ/c Phạm Ngọc Đóa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đ/c PGS, TS. Lê Ngọc Tòng – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; cùng các đ/c đảng ủy viên, đảng viên toàn Đảng bộ; Ban Giám hiệu; Thường vụ Công đoàn; Hội cựu chiến binh; Thường vụ Đoàn trường & các Trưởng Phó phòng, ban, khoa, Ngành, Trung tâm, Viện trực thuộc.


Báo các viên Nguyễn Viết Thông trình bày chuyên đề
"Học tập, triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"

Qua phần trình bày của báo cáo viên Nguyễn Viết Thông –  Nguyên Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương, Hội nghị đã giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; giúp trang bị kỹ năng, kiến thức cần thiết để xây dựng lề lối, tác phong người cán bộ, giảng viên trong trường đại học. Đồng thời, qua đây cũng củng cố thế giới quan cách mạng và phương pháp luận khoa học để vận dụng vào thực tiễn công tác; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện của “bệnh” lười học chính trị trong một bộ phận đảng viên.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, có ý nghĩa định hướng trong tổ chức sinh hoạt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của tập thể cấp ủy, cán bộ, giảng viên, đảng viên trong toàn Đảng bộ; phát huy những kết quả đã đạt được trong suốt thời gian qua, Đảng bộ Trường Đại học Đông Đô quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chuyên môn được giao, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết XIII của Đảng đã đề ra.