Thời khóa biểu khoa Thú y

Từ ngày: 26/02/2018 đến ngày: 29/06/2018, sáng từ: 8:00 - 12h:00, chiều từ: 13h - 17h:30

Địa điểm học: Phòng……..Tòa nhà Viện Âm nhạc, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội và 170 Phạm Văn Đồng, Hà Nội

I. Khóa: 22

Lớp
Từ ngày đến ngày
Buổi
Thứ
Tên học phần
Số tiêt giảng
Giảng đường
Giảng viên
TY22
 
Sáng
Hai
Tiếng Nhật
28
 
Hà Thị Mỹ Linh
 
 
 
Ba
Hóa đại cương
30
P500
ThS. Trần Thị Hường
 
26/02/2018 đến 13/04/2018
 
Tiếng Nhật
 
 
 
 
 
 
Năm
 
 
 
 
 
 
 
Sáu
Tiếng Nhật
28
 
Hà Thị Mỹ Linh
 
26/02/2018 đến 11/05/2018
Chiều
Sáu
Sinh học và di truyền
45
P601
ThS. Nguyễn Thị Nga
 
 
Sáng
Hai
Tiếng Nhật
28
 
Hà Thị Mỹ Linh
 
 
 
Ba
 
 
 
 
 
16/04/2018 đến 08/06/2018
 
Tiếng Nhật
28
 
Hà Thị Mỹ Linh
 
 
 
Năm
 
 
 
 
 
 
 
Sáu
Tiếng Nhật
28
 
Hà Thị Mỹ Linh
 
 
 
Hai
 
 
 
 
 
 
 
Ba
 
 
 
 
 
08/06/2018 đến 29/06/2018
 
Ôn tập và Thi KTHK 2
 
 
 
 
 
 
Năm
 
 
 
 
 
 
 
Sáu