Quay lại
Tiếp theo

Danh sách Ban lãnh đạo nhà trường

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

     1. Ông Phạm Ngọc Đóa - Chủ tịch 

      2. ThS. Lê Phương Nam - Phó Chủ tịch     

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

      1. PGS, TS. Lê Ngọc Tòng - Hiệu trưởng

      2. TS. Nguyễn Thái Sơn - Phó Hiệu trưởng

      3. ThS. Lê Phương Nam - Phó Hiệu trưởng

CÁCH PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

1.      Phòng Tài chính – Kế toán: Bà Nguyễn Thị Lam – Trưởng phòng

2.      Phòng Đào tạo & Quản lý sinh viên:

- TS. Nguyễn Thái Sơn – Trưởng Phòng.

3.      Phòng Hành chính – Tổng hợp:

- Ông Phạm Thanh Tùng – Phó Phụ trách phòng

- Ông Hoàng Đức Hà – Phó Trưởng phòng

4.      Viện Đào tạo sau Đại học:

- ThS. Đào Đức Nghiệp – Phó Viện Trưởng

5.      Phòng Khảo thí – Thanh tra & Đảm bảo chất lượng:

- Ông Hoàng Văn Thảo – Phó phụ trách phòng

6.      Phòng tuyển sinh:

- Phạm Ngọc Tuấn – Trưởng Phòng

- Đoàn Thị Thảo – Phó Trưởng Phòng

7.      Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đông Đô: TS. Nguyễn Hà Hữu – Phó Tổng Biên tập

8.      Trung tâm hợp tác phát triển

9.      Viện Đổi mới sáng tạo: TS. Đoàn Kim Đồng – Viện trưởng

CÁC KHOA - NGÀNH

1.      Khoa Sức khỏe: PGS, TS. Phan Văn Các – Trưởng khoa

2.      Khoa Kinh tế: TS. Nguyễn Bích – Trưởng khoa

3.      Khoa Luật kinh tế: TS. Đặng Thúy Quỳnh – Trưởng khoa

4.      Khoa Khoa học xã hội: PGS, TS. Lê Ngọc Tòng – Hiệu trưởng, Trưởng khoa Khoa KHXH

5.      Khoa Ngoại ngữ: ThS. Lê Thị Mai - Phó Phụ trách khoa

6.      Khoa Kỹ thuật & Công nghệ: TS. Vũ Xuân Xiển – Trưởng khoa

7.      Khoa Kiến trúc: PGS, TS. Phạm Đình Việt – Trưởng Khoa

8.      Khoa Xây dựng: TS. Trương Quốc Bình – Trưởng Khoa

9.      Khoa Kế toán: TS. Từ Thị Xuyến – Trưởng Khoa

10.    Khoa Tài chính ngân hàng: PGS, TS. Nguyễn Đức Thảo – Trưởng Khoa

11.    Khoa Quản lý nhà nước: TS. Nguyễn Trịnh Kiểm – Trưởng Khoa

12.    Khoa Thú Y: TS. Nguyễn Hùng Nguyệt – Trưởng Khoa