Quay lại
Tiếp theo

Tra cứu điểm thi Đại học 2014

Nhập họ tên hoặc số báo danh(Ví dụ: 12) và nhấn nút "Tra cứu".
Họ tên Điểm môn 1 Điểm môn 2 Điểm môn 3 Tổng điểm
Nguyễn Ngọc Phong 0.25 0 0.00 0.25
Tô Thị ánh 0.75 3 7.50 11.25
Nguyễn Anh Dương 1.00 2.75 5.50 9.25
Lê Quốc Tuấn 3.25 2.25 0.00 5.50
Nguyễn Việt Anh 0.25 2.5 3.50 6.25
Mai Quốc Mạnh 1.00 2.25 3.50 6.75
Nguyễn Thị Nhài 2.75 4.5 3.00 10.25
Trương Nguyễn Nam Phương 1.25 3.75 2.50 7.50
Tạ Thị Yến Mi 1.75 4.5 3.00 9.25
Lương Văn Hiệp 0.00 1.75 7.50 9.25
Nguyễn Thanh Huyền 1.00 3.5 2.50 7.00
Lều Thị Nghệ 1.25 1.75 4.50 7.50
Trần Văn Hưng 0.50 3.25 4.50 8.25
Phùng Gia Hùng 1.25 4.5 4.25 10.00
Nguyễn Thanh Tùng 0.00 2.5 4.00 6.50