Quay lại
Tiếp theo

Thành tích mà sinh viên Đông Đô đã đạt được

 

 Năm

 Họ và Tên

 Đoạt giải - trong kỳ thi

 2006

 Sinh viên khoa Kiến trúc

 Đào Anh Vinh

 Vũ Trọng Hiếu

 Nguyễn Đức Thuận

 Nguyễn Tiến Đạt

 Lê Hồng Sâm

 Nguyễn Thanh Hương

 Bùi Đức Trọng

 Nguyễn Tài Oanh

 Giải nhì tập thể - Liên hoan SV kiến trúc toàn quốc

 Giải nhì cá nhân xuất sắc - LH SV kiến trúc toàn quốc

 Giải nhì - Liên hoan sinh viên kiến trúc toàn quốc

 Giải nhì - Liên hoan sinh viên kiến trúc toàn quốc

 Giải nhì - Liên hoan sinh viên kiến trúc toàn quốc

 Giải khuyến khích - Liên hoan SV kiến trúc toàn quốc

 Giải khuyến khích - Liên hoan SV kiến trúc toàn quốc

 Giải khuyến khích - Liên hoan SV kiến trúc toàn quốc

 Giải khuyến khích - Liên hoan SV kiến trúc toàn quốc


 Năm

 Họ và Tên

 Đoạt giải - trong kỳ thi

 2004

 Nguyễn Đức Duyên

 Khuyến khích - Olimpic Tin học ( Khối chuyên Tin)


 Năm

 Họ và Tên

 Đoạt giải - trong kỳ thi

 

2003

 Vũ Tuấn Đạt

 Nguyễn Quang Trung

 Khuất Thanh Hưng

 Ngô Minh Hoà

 Giải Ba - Olimpic Tin học (Khối chuyên Tin)

 Khuyến khích - Olimpic Tin học (Khối chuyên Tin)

 Khuyến khích - Olimpic Đại số

 Khuyến khích - Olimpic Cơ học


 Năm

 Họ và Tên

 Đoạt giải - trong kỳ thi

 

2002

 Phạm Đức Thắng

 Trần Lô Giang

 Đinh Thị Mai

 Tập thể đội Vật lý

 Đội thí nghiệm VLý

 Trử Nữ Bảo Quyên

 Phạm Thị Lệ Mỹ

 Chu Kim Trang

 Phạm Tiến Dư

 Đỗ Thanh Loan

 Nguyễn Phương Chi

 Nguyễn Hữu Sáng

 Nguyễn Văn Phúc

 Phạm Duy Hải

 Phùng Anh Tuấn

 Nguyễn Trọng Sách

 Nguyễn Việt Hùng

 Nguyễn Thị Linh Chi

 Nguyễn Việt Hải Hà

 Khuyến khích - Olimpic Đại số

 Khuyến khích - Olimpic Đại số

 Khuyến khích - Olimpic Giải tích

 Khuyến khích - Olimpic Vật lý

 Giải Ba - Thí nghiệm Vật lý.

 Giải Ba - Giải Kiến trúc Loa Thành

 Giải Ba - Giải Kiến trúc Loa Thành

 Giải Khuyến khích - Giải Kiến trúc Loa Thành

 Giải Nhất - Giải mỹ thuật Festival kiến trúc toàn quốc

 Giải Ba - Giải mỹ thuật Festival kiến trúc toàn quốc

 Giải Ba - Giải mỹ thuật Festival kiến trúc toàn quốc

 Giải Ba - Giải mỹ thuật Festival kiến trúc toàn quốc

 Giải Ba - Giải mỹ thuật Festival kiến trúc toàn quốc

 Giải Nhất - Thiết kế nhanh ( hệ A )

 Giải Nhì - Thiết kế nhanh ( hệ A )

 Giải Ba - Thiết kế nhanh ( hệ A )

 Giải Nhất - Thiết kế nhanh ( hệ B )

 Giải Nhì - Thiết kế nhanh ( hệ B )

 Giải Ba - Thiết kế nhanh ( hệ B )


 Năm

 Họ và Tên

 Đoạt giải - trong kỳ thi

 2001

 Trương Đức Sơn

 Vũ Kim Cương

 Trần Lô Giang

 Khuyến khích - Olimpic Đại số

 Khuyến khích - Olimpic Giải tích

 Khuyến khích - Olimpic Giải tích


 

Năm

 

 Họ và Tên

 Đoạt giải - trong kỳ thi

 

2000

 Lã Quang Huy

 Trương Văn Đoàn

 Hoàng Vĩnh Thái

 Khuyến khích - Olimpic Đại số

 Khuyến khích - Olimpic Giải tích

 Khuyến khích - Olimpic Giải tích


 Năm

 Họ và Tên

 Đoạt giải - trong kỳ thi

 

1999

 Trương Văn Đoàn

 Trần Huy Trưởng

 Khuyến khích - Olimpic Đại số

 Khuyến khích - Olimpic Giải tích


 Năm

 Họ và Tên

 Đoạt giải - trong kỳ thi

 1998

 Phạm Quang Hưng

 Trần Tuấn Hải

 Khuyến khích -  Olimpic Đại số

 Khuyến khích - Olimpic Giải tích 

 Những Sinh Viên Của Đại Học Đông Đô Được Thành Phố Hà Nội Khen Thưởng, Tôn Vinh Là Thủ Khoa Xuất Sắc Và Được Ghi Tên Vào Sổ Vàng Tại Quốc Tử Giám - Hà Nội

  Năm 2012

 TT

 Họ và tên

 Khóa

 Khoa

 1

 Doãn Quỳnh Trang

 14

 Quản trị kinh doanh

  Năm 2011

 TT

 Họ và tên

 Khóa

 Khoa

 1

 Nguyễn Thị Thu Hà

 13

 Ngoại ngữ

  Năm 2010

 TT

 Họ và tên

 Khóa

 Khoa

 1

 Lê Thị Vân Anh

 12

 Quan hệ quốc tế

  Năm 2009

 TT

 Họ và tên

 Khóa

 Khoa

 1

 Phạm Đức Hiếu

 11

 Quản trị kinh doanh

 2

 Nguyễn Việt Hà

 11

 Thông tin học

 3

 Vũ Thị Phương

 11

 Du lịch

  Năm 2008

 TT

 Họ và tên

 Khóa

 Khoa

 1

 Trịnh Thị Huyền

 10

 Du lịch

 

2

 

 Vũ Tuấn Lâm

 9

 Điện tử viễn thông

  Năm 2007

 

 

TT

 

 Họ và tên

 Ngày sinh

 Khóa

 Khoa

 1

 Nguyễn Minh Điệp

 22/12/1985

 9

 Du lịch

 2

 Hà Thị Hồng Vân

 06/08/1984

 9

 Ngoại ngữ

 3

 Nguyễn Ngọc Quý

 21/01/1984

 9

 Công nghệ và môi trường

Năm 2005

 TT

 Họ và tên

 Ngày sinh

 Khóa

 Khoa

 1

 Trịnh Minh Quang

 07/9/1972

 6

 Điện tử viễn thông

 2

 Phạm Trung Tuyến

 12/12/1983

 7

 Công nghệ Môi trường

 

3

 

 Nguyễn Hoàng Ngọc Anh

 30/12/1982

 7

 Quản trị kinh doanh

 4

 Đào Thị Lan Hương

 07/01/1983

 7

 Du lịch

  Năm 2004

 TT

 Họ và tên

 Ngày sinh – Nơi sinh

 Khoa

 1

 Vũ Thị Kim Nhung

 30/10/81 - Hải Dương

 Điện tử-Viễn thông

 2

 Đặng Thị Thu Chung

 12/08/81 - Hải Phòng

 Ngoại Ngữ

 3

 Lê Sử Năng

 02/03/75 - Nghệ An

 Quan hệ quốc tế

 4

 Phạm Anh Thành

 23/12/82 - Hải Phòng

 Quản trị kinh doanh

  Năm 2003

 

TT

 Họ và tên

 Ngày sinh – Nơi sinh

 Khoa

 1

 Vũ Thuỳ Dương

 18/10/81 - Hà Nội

 Quản trị kinh doanh

 

2

 

 Nguyễn Thị Tuyết Hương

 22/03/81 - Quảng Ninh

 Công nghệ Thông tin

 3

 Trịnh Thu Thuỷ

 09/10/81 - Hà Nội

 Khoa Ngoại Ngữ